Make your own free website on Tripod.com


Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah,

dan rasulnya, serta orang2 yang beriman,

yeng mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat,

sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah).

Ayat 55 surah alMaidah.
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).


Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada

Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.

Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka,

bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai,

dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.


Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya

(tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya);

ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa;


Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan rasulnya,

serta orang-orang yang beriman itu penolongnya

(maka berjayalah dia),

kerana sesungguhnya golongan (yang berpegang kepada ugama) Allah,

itulah yang tetap menang.


Wahai orang-orang yang beriman!

Janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan ugama kamu

sebagai ejek-ejekan dan permainan

(dari orang-orang yang telah diberikan Kitab sebelum kamu),

dan orang-orang kafir musyrik itu,

menjadi penolong-penolong,


dan bertaqwalah kepada Allah,

jika kamu benar-benar orang yang beriman.